شانگهای، چین[email protected]

فیلم های

دستگاه ساخت ناخن

دستگاه ساخت ناخن ، دستگاه ساخت ناخن با سرعت بالا ، دستگاه ساخت ناخن وایر
دستگاه ساخت ناخن با سرعت بالا ، دستگاه ساخت ناخن خودکار
SMS ZDJ X50 دستگاه ساخت ناخن کوچک با سرعت بالا
دستگاه ساخت ناخن اتوماتیک Z94 1C
دستگاه ساخت ناخن 7A
دستگاه ساخت میخ خودکار فولادی سیم آهنی

دستگاه خم کن Stirrup CNC

دستگاه خم کن Stirrup Automatic-2 مدل
دستگاه ساخت CNR Stirrup Model-3
ماشین Bender Stirrup مدل 4 CNC برای فروش
دستگاه ساخت CNR Stirrup اتوماتیک مدل -5

دستگاه نورد موضوع هیدرولیک

دستگاه نورد موضوع Z28-150
ماشین غلتکی نخ خودکار فولادی Z28-500
Z28-650 ماشین نورد اتوماتیک نخ